PODÍL ID. 1/4 NA PĚTI POZEMCÍCH V K.Ú. SUCHDOL U KONICE

Značka: Uříčářová/Ze/2020

Cena: 199 990 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Suchdol u Prostejova, Suchdol, Česko

Kraj: Olomoucký kraj

Nehmotný majetek

26.12.2019
25.12.2020

Ins. správce prodává v rámci zpeněžování majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty sp.zn. KSOS 31 INS 25252/2018, a to podíl id. ¼ na následujících pozemcích:

 • č. 2938, ostatní plocha, o výměře 1122m2
 • č. 2939/1, ovocný sad, o výměře 1427m2
 • č. 2939/2, ovocný sad, o výměře 1426m2
 • č. 2940, ovocný sad, o výměře 1426m2
 • č. 2941, ovocný sad, o výměře 1428m2,

zapsaných v k.ú. Suchdol u Konice, obec Suchdol, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV. č 395 (dále také jen „podíl na pozemcích“).

Specifikace nemovitostí: Pozemky se nachází v místní části „U Malenské cesty“, v lokalitě určené územním plánem jako plocha rekreace, přípustné využití: rekreace v rodinných chalupách, chatách a související občanské vybavení.

Pro bližší informace kontaktujte: katerina@sirhalova.cz, tel. 775 113 702.

Nabídky zasílejte na -email katerina@sirhalova.cz.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce (minimální požadovaná nabídková cena 199.990,- Kč)
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy/před nabytím účinnosti kupní smlouvy.
d) Prodej podléhá souhlasu zajištěných věřitelů.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce


Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.02.2024 04.03.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.02.2024 17.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.01.2024 28.02.2024 Zlínský kraj 803.000,- Kč Nejvyšší nabídka
  25.01.2024 30.04.2024 Celá ČR 5000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!