Akvárium + mapa (majetek z majetkové podstaty EMTC-Czech, a.s.)

Značka: MSPH 79 INS 29718/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

10.02.2022
15.03.2022

Insolvenční správce dlužníka EMTC – Czech a.s., Pobřežní  249/46, Praha 8, IČO: 27096661, dává na vědomí záměr zpeněžení movitého majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 29718/2019, a to:

 • Tubus nástěnná mapa Praha
 • Akvárium – šířka 200 cm, výška 70 cm, hloubka 60 cm

Předpokládané podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

Případní zájemci o koupi této movitého majetku, nechť se obrátí do 15.3.2022 na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na uvedeném emailu či tel. 558 640 293. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku.  Termín prohlídky je 14.3.2022 v 15 hod. – prohlídka pro nezájem zrušena. K uzavření kupní smlouvy s případným zájemcem bude přistoupeno po vydání souhlasu s prodejem věřitelským výborem a insolvenčním soudem. Insolvenční správce preferuje prodej majetku jako jeden celek. Majetek se nachází v Praze.


Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!