AMF Reece CR – zpeněžení drobného nemovitého majetku

Značka: 995429

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

15.07.2022
31.08.2022

Insolvenční správkyně dlužníka AMF Reece CR, s.r.o., se sídlem Prostějov – Vrahovice, Tovární 837/9c, PSČ 79811, IČ: 485 33 106, nabízí k prodeji drobný nemovitý majetek, kdy se jedná o:

 • pozemek parc. č. St. 203, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost

vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov na LV č. 388 v k.ú. Stražisko. K nemovitým věcem uplatňuje právo zajištění zajištěný věřitel Česká správa sociálního zabezpečení, který dal insolvenční správkyni pokyn ke zpeněžení předmětných nemovitých věcí mimo dražbu.

 

Jedná se o pozemek o výměře 5m2. Na pozemku stojí stavba, která je v kopci pod lesem v chatové oblasti, která byla dříve využívána jako sociální zařízení. Objekt je bez přístupové cesty a je k němu volný přístup kolem dalších chat, které nemají oplocený pozemek.

 

Zájemce může činit nabídku jen písemně a doručit ji insolvenční správkyni na adresu JUDr. Kateřina Martínková, Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 či emailem na katerina.martinkova@akostrava.cz, a to nejpozději do 31.08.2022. Insolvenční správkyní doručené nabídky budou předloženy zajištěnému věřiteli. Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí na základě výzvy insolvenční správkyně v určené lhůtě před podpisem kupní smlouvy.

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky.


Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.09.2022 30.10.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 31.10.2022 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 11.11.2022 Moravskoslezský kraj 6347000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 30.11.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!