Automobil FIAT PUNTO S 1.3,

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

05.12.2022
15.01.2023

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSHK 33 INS 7900 / 2021 dlužníka Miroslav Papoušek následující majetek:
 

 • Automobil FIAT PUNTO S 1.3, RZ: 4 h5 5583, Vin: ZFA17600006053446
  Podmínky prodeje:
  a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
  b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem.
  1.c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
  2.e) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
  f) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
  g) Insolvenční správce neodpovídá za vady, funkčnost a kompletnost předmětů prodeje
  3.h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 15.01.2023. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
  4.i) Zájemce se zavazuje do 2 pracovních dnů ode dne akceptace nabídky zajistit uhrazení kupní ceny, uzavření smlouvy a odvezení zakoupených věcí.

  Bližší informace na emailu: insolvencnispravkyne@email.cz nebo tel. čísle 776 209 085.

 

 


Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!