BYTOVÁ JEDNOTKA 1 + 1 V PLANÉ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Značka: OD 378/2018

Cena: 200000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Planá u Mariánských Lázní, Česko, Wolkerova čp. 438

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

23.02.2021
03.04.2021

Z insolvenčního řízení nabízíme k mimodražebnímu prodeji bytovou jednotu č. 438/2 s přináležejícím podílem na společných částech budovy a pozemku v obci a kat. území Planá u Mariánských Lázní (adresa Wolkerova čp. 438, Planá). Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 1+1 v I. nadzemním podlaží bytového domu o podlahové ploše 33,49 m2 s půdním prostorem o ploše 9,05 m2 v podkroví domu. V bytě se nachází předsíň, WC, kuchyň a pokoj. Bytová jednotka je v původním opotřebovaném, morálně zastaralém stavu, bez koupelny. Není vyklizena a je zatížena věcným břemenem bezplatného doživotního užívání, které zpeněžením bytové jednotky nezaniká a přechází na kupujícího. Smlouva o zřízení věcného břemene bude poskytnuta na e-mailovou žádost, která lze zaslat na adresu insolvence@ak-vencl.cz.

Bližší popis nemovitosti je uveden v přiloženém znaleckém posudku č. 2527/2018 soudní znalkyně Renáty Havířové. Prohlídky bytové jednotky nebudou prováděny.

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

a) kupní cena bude činit nejméně částku 200.000,- Kč,

b) kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a jiné obdobné faktické vady nemovitosti,

d) kupující podpisem kupní smlouvy převezme práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o zřízení věcného břemene bezplatného doživotního užívání.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

 Mgr. Radan Vencl, insolvenční správce, Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 31.3.2021 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „Byt Planá“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 20.000,- Kč na účet majetkové podstaty č.  226045041/0600 pod var. symbolem 43822021. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději do 29.3.2021. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 15-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!