Bytová jednotka 2+1 v Sedlčanech

Značka: 27162019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Za Nemocnicí 1067, Sedlčany, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

21.12.2020
16.01.2021

Z insolvenčního řízení dlužníka CFI servis s.r.o., IČ  28765630, nabízíme k mimodražebnímu prodeji bytovou jednotu č. 1067/1 s přináležejícím podílem na společných částech budovy a pozemku v obci a kat. území Sedlčany (adresa Za Nemocnicí 1067, Sedlčany  ) . Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 2 + 1 v I. nadzemním podlaží panelového bytového domu  o podlahové ploše 62 m2.  Bytová jednotka je v amortizovaném stavu vyžadujícím celkovou rekonstrukci. Bytová jednotka je pronajata na základě sjednané nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.1.2027 za měsíčním nájemné ve výši 6.400,- Kč plus služby a energie. Podmínky sjednané nájemní smlouvy předcházejí na kupujícího. Kopie nájemní smlouvy lze v případě zájmu vyžádat zasláním e-mailové žádosti na adresu insolvence@ak-vencl.cz.

Bližší popis nemovitosti je uveden v přiloženém znaleckém posudku č. 2716/2019 soudní znalkyně Renáty Havířové. Prohlídky bytové jednotky nebudou prováděny.

Mimodražební prodej proběhne v souladu s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

a) kupní cena bude činit nejméně částku 733.334,- Kč,

b) dosavadním nájemcům bude po vyhodnocení došlých nabídek poskytnuta lhůta 15-ti dnů na možné vyrovnání nejvyšší nabídky kupní ceny a uplatnění práva na přednostní nabytí bytové jednotky do svého vlastnictví,

c) kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

d) kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a jiné obdobné faktické vady nemovitosti,

e) kupující podpisem kupní smlouvy převezme práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy č. 1017132, která byla k nemovitosti sjednána s dobou trvání nájmu do 31.1.2027.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce :

Mgr. Radan Vencl, insolvenční správce CFI servis s.r.o., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 15.1.2021 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „CFI servis – byt Sedlčany“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty ( kauce ) ve výši 50.000,- Kč na účet majetkové podstaty č.  228761180/0300 pod var. symbolem 0010671. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději do 15.1.2021. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!