cenné papíry – 40 ks akcií společnosti CONCORDIA INVEST

Značka: Vystrcil

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

19.10.2020
31.12.2020

Správkyně prodá:

cenné papíry a práva s nimi spojená vedené na účtu majitele cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., Evidence Centrálního depozitáře 3000001, majitel Ing. Otakar Vystrčil, r.č. 34-08-06/425, č.ú. majitele 100056624133, a to 40 ks akcií ISIN CZ0008021201 emitenta CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci, o jmenovité hodnotě 400 Kč/1 akcie, v ceně 351, 17 Kč / 1 akcii

odhadnutá cena tedy 14 046,80 Kč. Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky je možné podávat i pod tuto částku.

nabídky na darinaslampova@seznam.cz

Pozn.

V důsledku vstupu fondu do likvidace došlo automaticky ke zrušení­ registrace akcií na všech trzích. Akcie fondu tak přestaly být veřejně obchodované. To však neznamená, že jejich hodnota je nulová. Každý akcionář má po skončení likvidace nárok na výplatu likvidačního zůstatku. Výše jsou uvedené odkazy na průběžně doplňované výkazy, ze kterých se mj. patrná i aktualizované hodnota akcie (čisté obchodní jmění na 1 akcii).

Likvidace však může být uzavřena až po ukončení soudního sporu, ve kterém se fond domáhá po bývalém vedení a dalších osobách o vrácení majetku v rozsahu výrazně převyšujícím 5% majetku fondu. Aktuálně se minoritní skupina akcionářů (zřejmě personálně blízká bývalému vedení fondu) snaží o dovolání likvidátora, což ve svém důsledku může vést k dalšímu prodlení v průběhu likviadce.

Prioritou likvidátora je bez zbytečného odkladu po ukončení uvedeného sporu a vymožené částky ve prospěch fondu vyplatit akcionářům a ukončit likvidaci. Současně není možné vyplácet žádné zálohy na likvidačním zůstatku.

podrobnosti – http://concordia.invest.sweb.cz/

Informace o zadavateli

Darina Šlampová darinaslampova@seznam.cz info-slampova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.03.2023 15.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 07.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 17.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 17.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!