Čerpadlo ponorné tlakové TROPIC 1000-4P

Značka: 5163

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Tyršova 231, Litomyšl, Česko

Kraj: Celá ČR

Movité věci

22.04.2020
22.04.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: FUTURAMA systems, s.r.o., se sídlem Znojemská 2716/78, Jihlava, PSČ 586 01, IČ: 27878783, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 45 INS 19209/2019, nabízí ke koupi:

– čerpadlo ponorné tlakové TROPIC 1000-4P+10m kabel, 1000W 230V výtlak 40m, 5500l/h, max ponor 7m, vel. pevných částic 1mm, max teplota 35st.C, sepsané do majetkové podstaty pod položkou č. 3

Čerpadlo se nachází v sídle insolvenčního správce v Litomyšli. Prohlídky nabízeného majetku budou uskutečňovány vždy na základě individuální domluvy. V případě zájmu o prohlídku čerpadla předem sdělte své kontaktní údaje (e-mail a telefon) na e-mail: info@advokatnovak.cz.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení zájemcem nabízené kupní ceny.
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

 

Nabídky je možné doručovat na adresu sídla insolvenčního správce nebo na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 30.06.2020 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení předmětu koupě, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla).

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!