Chata Jesenice u Rakovníka

Značka: 5207

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jesenice u Rakovníka, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Movité věciNemovité věci

13.02.2021
13.04.2021

Insolvenční správce ustanovení v insolvenční věci dlužníka Miloslava Severy, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 10393/2019, nabízí k přímému prodeji níže popsanou nemovitou věc, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 1, a to:

 • pozemek p. č. 1924/29, jehož součástí stavba bez čp/če,
 • pozemek p. č. 1924/30,

to vše katastrální území Jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 934,

a současně společně též movitý majetek (nacházející se v popsaných nemovitostech), jež je sepsán v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 7 až 10, a to:

 • nábytek (židle, lehátko),
 • lednička,
 • nádobí, sklenice,
 • hrábě.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 13.04.2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správci či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitosti a movitých věcí jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 29.03.2021 v 09:30 hod. Prohlídka bude umožněna těm zájemcům, kteří se do 26.03.2021 včetně přihlásí k účasti zprávou na e-mail info@advokatnovak.cz.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 01.07.2024 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!