Chata, k. ú. Petrov u Prahy, podíl id. 1/2

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Petrov u Prahy, Petrov, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

17.05.2021
21.06.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Ladislavy Trněné, nar. 15. 12. 1969, bytem Nikoly Vapcarova 3179/26, Praha 4, tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1 – spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na následujících pozemcích:
– parc č. St. 195, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Petrov č. e. 1085, rod. rekr.
– parc. č. 223/11, zahrada
oba zapsané v katastru nemovitostí v vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ, k. ú. Petrov u Prahy, obec Petrov, okres Praha – západ (dále jen „předmět prodeje“).
Na webových stránkách správce a rovněž v ins. rejstříku dlužníka je uveřejněn soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou nemovité věci uvedeny. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Návrhy je možné podávat do 21. 6. 2021. Prodej probíhá v koordinaci s vlastníkem druhé poloviny nemovitostí – nemovité věci se prodávají jako celek. Další informace na www.spravcibrno.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!