CRUX MUTĚNICE – prodej ochranných známek

Značka: KSBR 47 INS 29238/2019 - OZ

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetekOstatní majetek

09.12.2020
11.01.2021

Insolvenční správce dlužníka Miroslav Jagoš, narozený dne 16. 3. 1959, IČ: 18183301, bytem Ořechová 1230, 696 11 Mutěnice (KSBR 47 INS 29238/2019), nabízí k prodeji majetek dlužníka sepsaný do majetkové podstaty, a to konkrétně položky:

 • Ostatní majetek – poř.č. 14: Ochranná známka – kombinovaná – CRUX MUTENITZ 1997 CRUX MUTĚNICE

Podrobnosti: (210) Číslo přihlášky 501483; (540) Znění ochranné známky CRUX MUTENITZ 1997 CRUX MUTĚNICE; (111) Číslo zápisu 333793; (511) Třídy výrobků a služeb 32, 33, 35, 43; (531) Obrazové třídy 24.13.22, 24.13.24, 24.13.4, 25.1.15, 26.11.14, 27.5.24, 27.7.24, 27.7.4; (220) Datum podání přihlášky 30.01.2013 CZ

 • Ostatní majetek – poř.č. 15: Ochranná známka – slovní – CRUX MUTĚNICE

Podrobnosti: (210) Číslo přihlášky 501295; (540) Znění ochranné známky CRUX MUTĚNICE; (111) Číslo zápisu 332469; (511) Třídy výrobků a služeb 32, 33, 35, 43; (220) Datum podání přihlášky 21.01.2013 CZ

 Podmínky prodeje:

 1. Písemné nabídky zájemců budou doručeny nejpozději do 11.1.2021, 12,00 hodin, na adresu kanceláře IS: Libor Pavlíček, Insolvenční správce, Bochenkova 24, Opava, PSČ 746 01 nebo do datové schránky insolvenčního správce: 3h4yeuj. Nabídky s konkrétní cenovou nabídkou mohou být podávány pouze na celý výše uvedený soubor majetku. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s označením „Jagoš – Soubor – OZ – Nabídka“(v případě doručení do datové schránky uveďte v předmětu zprávy).
 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě –Soubor – Ochranné známky (Ochranná známka – kombinovaná – CRUX MUTENITZ 1997 CRUX MUTĚNICE; Ochranná známka – slovní – CRUX MUTĚNICE), identifikace zájemce (včetně podpisu), datum podání nabídky, nabízená kupní cena. Minimální prodejní cena nebyla stanovena. Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: „Tato nabídka platí tři měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených tří měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 2.000, – Kč“. IS doporučuje použít pro vyplnění a podání nabídky přiložený formulář – VZOR NABÍDKY.
 3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 4. Nabídky zájemců předloží insolvenční správce k vyhodnocení zástupci věřitelů. Zástupce věřitelů vyhodnotí nabídky a udělí insolvenčnímu správci souhlas k uzavření kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Zástupce věřitelů může odmítnout všechny nabídky.
 5. Kupní cena musí být tedy uhrazena před podpisem kupní smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy insolvenčního správce k úhradě kupní ceny (poštou, e-mailem, datovou schránkou). Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem či přepisem hradí kupující.
 6. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 IZ. Majetek bude prodán tak jak stojí a leží.

Výpis z rejstříku ochranných známek je přílohou. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mail: spravce@inspavlicek.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Libor Pavlíček spravce@inspavlicek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 10.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!