CZECH RENT A CAR – učinění nabídky na úplatné postoupení pohledávek

Značka: 995080

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

12.07.2021
16.08.2021

Insolvenční správkyně dlužníka CZECH RENT A CAR s.r.o., se sídlem Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 251 10 799, nabízí k úplatnému postoupení pohledávky sepsané v majetkové podstatě. Jedná se o pohledávky specifikované v příloze.

 

K úplatnému postoupení pohledávek dojde za těchto podmínek:

 • pohledávky budou postupovány ve výši, v jaké budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úplatném postoupení, a to včetně všech práv s nimi spojených
 • pohledávky budou úplatně postoupeny zájemci, který ke dni uskutečnění prodeje předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek
 • pohledávky nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží, tedy bez jakéhokoli nároku na uplatnění odpovědnosti za vady
 • předložené nabídky budou projednány se zástupcem věřitelů

 

Případná nabídka musí být předložena písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 966/22, 702 00 Moravská Ostrava, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo osobně. Nabídku tedy zájemce učiní v listinné podobě a předloží ji v zalepené obálce, na které bude uveden text „ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK CZECH RENT A CAR s.r.o.“. S obsahem takto doručených nabídek insolvenční správkyně seznámí po uplynutí dále uvedené lhůty k předložení nabídek zástupce věřitelů. Pokud zájemce předloží nabídku jiným způsobem, tzn. emailem či v otevřené obálce anebo bez výše uvedeného textu na ni, budou nabídky předloženy zástupci věřitelů také. Nabídky lze insolvenční správkyni doručit nejpozději do 16.08.2021.

 

Každá nabídka, nechť obsahuje:

 • uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
 • výši nabízené úplaty za postupované pohledávky včetně DPH
 • lhůta, v jaké bude smlouva uzavřena poté, co bude zájemce vyzván k jejímu uzavření. Insolvenční správkyně za přiměřenou lhůtu považuje nejvýše lhůtu 10 dnů od doručení výzvy insolvenční správkyně k uzavření smlouvy.

 

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávek a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávek a za jejich vymahatelnost. Předmětem postoupení budou i pohledávky sporné či nedobytné, případně pohledávky nedoložené písemnými podklady.

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku a nemá povinnost uzavřít smlouvu s žádným zájemcem.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!