CZECH RENT A CAR – zpeněžení IT vybavení

Značka: 995080

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

05.11.2020
26.11.2020

Insolvenční správkyně dlužníka CZECH RENT A CAR s.r.o., se sídlem Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 251 10 799, nabízí k prodeji výpočetní techniku (PC, tiskárny, mobilní telefony) umístěnou v Ostravě. Jedná se o věci specifikované v příloze.

 

Zájemce může činit nabídku emailem na katerina.martinkova@akostrava.cz, a to nejpozději do 26.11.2020.

 

Žádosti o prohlídku adresujte na emailovou adresu katerina.martinkova@akostrava.cz

 

Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou či nabídku nejvýhodnější, kdy je zájmem prodat celý předmět prodeje najednou tak, aby bylo dosáhnuto hospodárného a rychlého prodeje. Zájemce bude povinen zaplatit kupní cenu před uzavřením kupní smlouvy.

 

Písemná nabídka zájemce, nechť obsahuje tyto náležitosti:

 • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
 • specifikace majetku, na který nabídka směřuje. Bude-li nabídka směřovat na celý soubor majetku, nechť je tato skutečnost uvedena výslovně a bližší specifikace majetku tedy nebude nutná
 • výše kupní ceny včetně DPH

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky. Výzva ke složení kupní ceny či k uzavření kupní smlouvy bude zájemci doručována na uvedenou emailovou adresu v nabídce nebo na doručovací adresu. V případě, že zájemce nebude postupovat podle výzvy insolvenční správkyně ke složení kupní ceny, má se za to, že od nabídky odstoupil.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 26.04.2024 Celá ČR 1525000 Kč Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!