Dědický podíl

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

10.06.2024
19.06.2024

Insolvenční správce (Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol.) nabízí v rámci insolvenčního řízení spis. zn. KSOL 41 INS 2581 / 2019 k prodeji nejvyšší nabídce dědický podíl dlužnice na pozůstalosti po Lubomírovi Fuglíčkovi, datum narození 18.1.1959, rodné číslo 590118/0461, naposledy bytem Haňovice 62, zemřelém dne 11. 4. 2024, sestávající zejm. ze zůstatku na účtu u Komerční banky, a.s. se zůstatkem 99.631,87 Kč a osobním vozidlem Volkswagen Multivan (7 míst) r.v. 2003, STK do 06/2024, přičemž známá pasiva pozůstalosti představuje náklad pohřbu ve výši 56.253 Kč; dědické řízení je vedeno notářskou kanceláří – Mgr. Lucie Holubová (notářka) jako soudní komisařka pod spis. zn. 66 D 906 / 2024. Dědici jsou pouze dlužnice a její bratr. Cena: nejvyšší nabídka, nabídky nejpozději do 19. 6. 2024. Kupní smlouva bude uzavřena v režimu § 1714 občanského zákoníku u (jakéhokoliv) notáře, odměnu notáře hradí kupující. email:info@kaplan-ak.cz, tel: 702 007 705

Informace o zadavateli

Daniel Kaplan info.kaplan@kaplan-ak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!