Dlužník Irena Švedová – zpeněžení nemovitosti z majetkové podstaty – podmínky

Značka: KSOS 36 INS 2675/2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

19.11.2019
18.11.2020

Insolvenční správce dlužníka Ireny Švedové zpeněží mimo dražbu nemovitost z majetkové podstaty za těchto podmínek:

 1. Předmětem zpeněžení je pozemek parc.č. 7628/2 zahrada o výměře 390 m2 v obci Karviná, katastrální území Karviná-Doly. Pozemek představuje zanedbanou zahradu.
 2. Pozemek bude zpeněžen přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce. Kupní cena za prodávaný pozemek musí být zaplacena nejpozději před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 3. Termín pro podání nabídek: nejpozději do 18.12.2019 do 12.00 hodin. Písemné nabídky zájemců s uvedením výše navrhované ceny za pozemek musí být doručeny v uzavřené obálce do uplynutí termínu pro podání nabídek k rukám insolvenčního správce na adresu: JUDr. Pavel Korta, insolvenční správce dlužníka: Ireny Švedové, ul. Poštovní č. 2, PSČ 702 00 Ostrava 1.
 4. Jediným kritériem pro posouzení nabídky zájemců je výše navrhované kupní ceny za prodávaný pozemek. Prohlídku pozemku je možno uskutečnit po předchozí domluvě s insolvenčním správcem – telefonní číslo: 596 115 888.
 5. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny nabídky nebo ukončit zpeněžování pozemku bez náhrady jakýchkoliv škod či jiných nákladů. Neúspěšní uchazeči nebudou vyrozumíváni o výsledcích výběrového řízení.

Informace o zadavateli

Pavel Korta ak.korta@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou
  20.03.2024 31.05.2024 Celá ČR 50 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!