Dražba nemovitosti k.ú. Kunvald

Značka: 170187

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

23.03.2020
23.03.2021

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 18 oznamuje, že zpeněžuje nemovitý majetek zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice Michaely Břízové, jejíž úpadek je řešen v řízení vedeném pod značkou KSHK 15 INS 13502/2017 konkursem. Jedná se o soubor nemovitých věcí (stavba s pozemky) zapsaných na listu vlastnictví č. 526 pro obec a k.ú. Kunvald. Zpeněžení probíhá formou exekutorské dražby soudním exekutorem Mgr. Dušanem Šnaiderem pod značkou 174 EX 50001/20, když dražební jednání bude zahájeno dne 25.5.2020 v 10,00 hod. na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz. Nejnižší podání je stanoveno na 650.000,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v dražební vyhlášce a dále i na dražebním portále www.exdrazby.cz.

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!