Dražba podílu – nemovitosti Vranová Lhota

Značka: Havl./D-I/RD

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

23.05.2024
19.08.2024

Insolvenční správce tímto dává na vědomí, že v rámci insolvenčního řízení je zpeněžován následující majetek: 

– spoluvlastnický podíl ins. dlužníka id. 1/3 na nemovitých věcech, a to na: 

 • pozemku p.č.  st. 32 zastavěné plochy a nádvoří, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 38 (Vranová Lhota), na tomto pozemku postavená, a
 • pozemku parcelní číslo 145/2 zahrada,

zapsaných na listu vlastnictví číslo 315 pro obec a katastrální území Vranová Lhota.

Elektronická dražba se konat dne 16. 08. 2024 v 10:00 hod.

Dražební vyhláška je připojena v příloze. Zájemci o koupi nechť postupují dle instrukcí uvedených v přiložené dražební vyhlášce.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!