Dražba spoluvlastnického podílu nemovitosti – Ústí u Staré Paky

Značka: 150052

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

27.04.2020
27.04.2021

JUDr. Pavel Čížkovský se sídlem v Praze 1, Václavské n. 18, jako insolvenční správce dlužnice Lenky Holubové, na jejíž majetek je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 40 INS 7427/2015 oznamuje, že nabízí ke zpeněžení spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/8 ve vlastnictví dlužnice Lenky Holubové, bytem Ústí 17, Stará Paka, na nemovitostech – stavební parcely číslo 30, jehož součástí je stavba čp. 17 – Ústí, bydlení, a ideální 3/8 pozemků – pozemkových parcel číslo 25/2, číslo 25/4, číslo 39, číslo 40 a číslo 45/1, evidovaných u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín na listu vlastnictví číslo 7 pro obec Stará Paka, katastrální území Ústí u Staré Paky. Zpeněžení se uskuteční v elektronické dražbě pořádané soudním exekutorem Mgr. Dušanem Šnaiderem pod sp.zn. 174EX 50002/20. Elektronická dražba bude zahájen 8.7.2020 v 10.00 hod.  na dražebním portálu www.exdrazby.cz, kde jsou zveřejněny i další podrobnosti.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!