Drobná elektronika – mobilní tel, tablet a navigace

Značka: KSHK 15 INS 16232/ 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

27.01.2021
02.03.2021

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji movitý majetek dlužníka Pavla Zikmunda, nar. 13. 12. 1982, IČ: 74297911, bytem Česká Skalice, Pod Vinicí 732, PSČ 552 03 (KSHK 15 INS 16232/ 2018).

Nabízený majetek je představován drobnou elektronikou (majetek se aktuálně nachází v České Skalici). Konkrétně se jedná o následující majetek: navigace zn. Garmin, tablet zn. Apple, mobilní telefon zn. Apple (stav věcí odpovídá jejich stáří a běžnému opotřebení, konkrétní stav a vady viz foto). Veškerý majetek je uveden v soupisu majetkové podstaty v oddílu č. II. Movitý majetek, přičemž uvedený soupis majetkové podstaty je připojen v příloze.

S ohledem na skutečnost, že uvedený movitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 1. 3. 2021 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o koupi, dále nabízenou kupní cenu a do předmětu emailu uvést „drobná elektronika“. Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného majetku jako celku. Pokud by se však mezi zájemci nenašel nikdo, kdo by byl ochoten učinit nabídku na veškerý tento majetek, byl by možný taktéž odprodej konkrétní věci. V případě, že nemáte zájem o veškerý shora specifikovaný majetek, specifikujte laskavě ve své cenové nabídce také to, o jakou konkrétní věc máte zájem. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!