drobný movitý majetek EMTC-Servis, s.r.o.

Značka: MSPH 79 INS 7479 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

10.02.2022
15.03.2022

Insolvenční správce dlužníka EMTC – Servis s.r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO 24209112, dává na vědomí záměr zpeněžení movitého majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 7479 / 2020, a to:

 • Soubor movitého majetku SKLAD UHŘÍNĚVES – drobný movitý majetek nacházející se ve skladu v Uhříněvsi

Předpokládané podmínky prodeje:
– majetek bude prodán jako jeden celek;
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

Případní zájemci o koupi této movitého majetku, nechť se obrátí do 15.3.2022 na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na uvedeném emailu či tel. 558 640 293. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Termín prohlídky je 14.3.2022 v 15 hod. – prohlídka pro nezájem zrušena. K uzavření kupní smlouvy s případným zájemcem bude přistoupeno po vydání souhlasu s prodejem věřitelským výborem a insolvenčním soudem. Majetek se nachází v Praze.


Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 12.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 28.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 15.05.2023 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 11.04.2023 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!