Družstevní byt – prodej družstevního podílu spojený s právem užívání bytu

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.03.2022
30.04.2022

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16.8.2017, č.j. KSUL 70 INS 15250/2017-A-8, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1, oddílu V. Ostatní majetek soupisu majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSUL 70 INS 15250/2017-B-1.

Položka č. 1, oddílu v – Družstevní podíl představující účast v družstvu a jejich majetková i nemajetková práva a povinnosti plynoucí z této účasti v Bytovém družstvu Děčín, se sídlem Jeronýmova 425/15, Děčín IV, IČO 00212504, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl DrXXVI, vložka 302, se kterým je spojeno právo užívat družstevní byt č. 02, přízemí, o velikosti 50,43 m2, v domě č.p. 58, na adrese Děčín, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, LV 587.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní ceny.

Nabídku na odkup výše uvedeného družstevního podílu lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu:  KSUL 70 INS 15250/2017 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!