GAMITEX GROUP a.s. „v likvidaci“ – podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek z majetkové podstaty

Značka: KSOS 36 INS 17449/2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

Pohledávky

19.11.2019
18.11.2020

Insolvenční správce dlužníka: GAMITEX GROUP a.s. „v likvidaci“, IČ 27451011 prodá mimo dražbu soubor tří pohledávek z majetkové podstaty dlužníka za těchto podmínek:

 1. Předmětem prodeje je soubor tří vykonatelných a částečně vymožených pohledávek. Specifikaci zpeněžovaných pohledávek je možno žádat u insolvenčního správce elektronickou poštou na adrese: ak.korta@gmail.com.
 2. Termín pro podání nabídek: nejpozději do: 12.00 hod. dne 18.12.2019. Písemné nabídky zájemců s uvedením výše navrhované ceny za postoupení pohledávek musí být doručeny v uzavřené obálce do uplynutí termínu pro podání nabídek k rukám insolvenčního správce na adresu: JUDr. Pavel Korta, insolvenční správce dlužníka: GAMITEX GROUP a.s. „v likvidaci“, ul. Poštovní č. 2, PSČ 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava.
 3. Jediným kritériem pro posouzení nabídek zájemců je výše nabízené ceny za postoupení pohledávek. Cena musí být zaplacena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek.
 4. Do dokladů vztahujících se k pohledávkám je možno nahlížet u insolvenčního správce. Insolvenčního správce je možno telefonicky kontaktovat na čísle: 596115888.
 5. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny nabídky nebo ukončit zpeněžování pohledávek bez náhrady jakýchkoliv škod či jiných nákladů. Neúspěšní uchazeči nebudou vyrozumíváni o výsledcích výběrového řízení.

Informace o zadavateli

Pavel Korta ak.korta@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!