Garáž a přilehlý pozemek v k.ú. Bílina

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

23.09.2020
24.10.2020

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 71 INS 28776/2019 nabízí k prodeji Pozemek parc.č. st. 2432/19 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 1668 (garáž); vše zapsáno na LV 2241, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, katastrální území Bílina

 

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 24.10.2020.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět výsledku výběrového řízení
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů)


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!