Garáž bez pozemku ve městě Ostrava.

Značka: KSOS 31 INS 22175 / 2017

Cena: 210000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

13.10.2022
12.12.2022

V rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: KSOS 31 INS 22175/2017, nabízíme k prodeji garáž vez č.p. stojící na pozemku parc. č. st. 3342 (LV č. 2048 jiného vlastníka – Statutární město Ostrava), zapsaná na LV č. 3727, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.

Jedná se o řadovou garáž, která je součástí komplexu 150 řadových garáží, umístěného v Ostravě, městská část Mariánské Hory s přístupem z veřejné ulice Fráni Šrámka a dále přes veřejný pozemek vlastníka Statutárního města Ostrava.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. Podle § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud k návrhu dané osoby z uvedeného zákazu stanovit výjimku.

Inzerce nemovitosti bude trvat 60 dní. Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. Garáž není možno po dobu trvání inzerce rezervovat. Nabídky je možné činit v min. výši 210.000,- Kč. Kritériem výběru kupujícího bude jednoznačně výše nabídnuté kupní ceny, přičemž její akceptace podléhá schválení zajištěného věřitele.

Insolvenční správce s ohledem na rozdílnost vlastníka pozemku a stavby ve smyslu § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádí, že vlastník má k pozemku ke stavbě předkupní právo, a naopak vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.

 

 


Informace o zadavateli

JK Insolv, v.o.s. JK Insolv, v.o.s. info@jkinsolv.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!