Garáž, k. ú. Týnec nad Sázavou

Cena: 100000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

26.03.2021
23.04.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníků dlužníků Iva, nar. 5. 5. 1972 a Olgy, nar. 28. 6. 1973, Růžičkových, oba bytem Družstevní 412, 257 41 Týnec nad Sázavou, pro doručování Okružní 426, 257 41 Týnec nad Sázavou (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
– pozemek parc. č. st. 925/20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
zapsaný na LV č. 146, vedeném u katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, katastrální území a obec Týnec nad Sázavou, okres Benešov
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je nemovitá věc uvedena. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení, tj. 26. 3. 2021 a končí dnem 23. 4. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!