garáž Pardubice

Značka: KSPA 53 INS 25659/2019 Kouřílek

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

08.10.2020
09.11.2020

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka Karla Kouřílka (insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSPA 53 INS 25659/2019 – Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích), nabízí k prodeji:

 

pozemek č. 7843, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če – garáž

vše zapsáno na LV č. 9584 pro katastrální území Pardubice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Součástí tohoto zpeněžení je i  přídatné spoluvlastnictví v podobě spoluvlastnických podílů na přístupových cestách v areálu garáží, konkrétně jde o:

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. st. 8011, LV č. 67987, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na stavbě bez čp. nacházející se na par. č. st. 8011 (LV 67987), LV č. 68813, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. 2442/4, LV č. 70883, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. 2438/3, LV č. 71975, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. st. 7600, st. 8578, 2442/12, 2442/13, 2444/4, 2444/5, 2444/6, 2444/14, 2444/15, 2444/16, 2444/17, LV č. 74071, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.

 

Prohlídka je možná po předchozí dohodě.

 

Minimální cena byla stanovena, v souladu s pokynem zajištěného věřitele, znaleckým posudkem na částku 120 000Kč.

Podmínky prodeje:

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: forman@insolvence-is.cz. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si současně vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!