GARÁŽ – SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL

Značka: KSOS 14 INS 12373/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

05.05.2021
15.07.2021

                                          Mgr. Zuzana Orbesová, insolvenční správkyně dlužníka

                              Kamil Mihola, Háj ve Slezsku – Chabičov, Antonína Vaška 86, PSČ 747 92


 

 

VYHLAŠUJE VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

na prodej nemovité věci, sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavbě bez čp/če (garáž) na pozemku parc. č. 641/8 zapsáno na LV č. 946 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Háj ve Slezsku, katastrální území Chabičov ve Slezsku v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 12373 / 2020, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. nemovitá věc bude prodána nejvyšší nabídce, minimální cena odpovídá ceně zjištěné znaleckým posudkem č. 12083-1861/2020 ze dne 18.09.2020 – viz. příloha;
 2. nabídka zájemce musí obsahovat uvedení ceny a být zaslána nejpozději do 15. 7. 2021 do 12.00 hod. na adresu insolvenční správkyně Mgr. Zuzana Orbesová, Železniční 469/4, Olomouc, PSČ 779 00 či na e-mail: kancelar@insolvence-orbesova.cz,  nebo prostřednictvím datové schránky ID: e5kkn2k. Osobní doručení nabídek je vyloučeno;
 3. kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy, smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem;
 4. insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, návrhy neboř řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto podmínky prodeje nemovitého majetku, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

 

Bližší informace viz. e-mail: kancelar@insolvence-orbesova.cz

 

Kontakt, kde je možnost prohlídky:

 

Kamil Mihola

Háj ve Slezsku – Chabičov, Antonína Vaška 86, PSČ 747 92

tel: 702 923 114 (ev. zanechat zprávu)

tel: 602 695 334


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zuzana Orbesová kancelar@insolvence-orbesova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!