SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI ¼ NA NEMOVITOSTECH V K.Ú. VŠESTUDY

Značka: KAMP004/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.12.2020
15.03.2021

JUDr. Peter ANDRIS, MBA, PhD., insolvenční správce dlužníka Jana Váchová nabízí k prodeji:

Nemovité věci –-  spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na:

 • pozemku p. č. st. 117, o výměře 83 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 89, objekt k bydlení,
 • pozemku p. č. st. 131, o výměře 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba,
 • a pozemku p. č. 171/28, o výměře 642 m2, ostatní plocha,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na LV č. 76 pro katastrální území Všestudy u Veltrus, obec Všestudy

Podmínky prodeje:
– prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce

– minimální cena dle znaleckého posudku 580.000,- Kč
– daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující

– Složení kupní ceny předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží

– Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit na adresu JUDr. Peter ANDRIS, insolvenční správce, Pod Klaudiánkou 8, 147 00  PRAHA 4, nebo elektronicky na email: info@andris.pro.

Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.

Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu info@andris.pro nebo telefonicky na telefonním čísle 220-800-208

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!