Horizontální frézka FC 63 H

Značka: MSPH 99 INS 17057 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Děčín, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Movité věci

17.03.2021
30.11.2021

Společnost ISALIS v.o.s. (dále jen „IS“), která byla ustanovena do funkce insolvenčního správce dlužníka MAN-TECH Trading a.s., jehož řízení je vedeno pod sp. zn.: MSPH 99 INS 17057/2016, nabízí k prodeji dále specifikované položky majetkové podstaty.

Prodej bude uskutečněn prodejem mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Cenová nabídka musí být řádně vyplněna, to znamená, že bude obsahovat kontakt na zájemce (tel. č., email, adresu, IČO/RČ) a bude odeslána na emailovou adresu: vholzapfelova@isalis.cz. Z nabídky musí být patrné o jaký majetek máte zájem.

S odesláním nabídky souhlasíte s nastavenými podmínkami, tedy, že:

úhrada kupní ceny proběhne po vyhodnocení nabídek na účet majetkové podstaty č. 4211284494/6800 před podpisem kupní smlouvy.

Odvoz předmětu koupě a jeho případná demontáž bude na náklady kupujícího. IS i věřitelský výbor si vyhrazují právo jakoukoliv nabídku odmítnout.

Kupní smlouva bude uzavřena až po úplné úhradě kupní ceny na účet majetkové podstaty.
Všechny nabídky budou v el. podobě předloženy zajištěnému věřiteli k vyjádření.

Insolvenční správce přijímá nabídky do 15.11.2021

Termín pro vyhodnocení nabídek je stanoven do 30.11.2021

Po vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce kontaktovat pouze výherce.

Zpeněžení probíhá formou nejvyšší učiněné nabídce.

S odesláním tohoto dotazníku zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich údajů.


Informace o zadavateli

ISALIS v.o.s. zpenezeni@isalis.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 26.04.2024 Celá ČR 1525000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!