id. 1/2 nemovitých věcí, k.ú. Kovářská

Cena: 810 000 Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Kovářská

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

17.04.2024
03.06.2024

Elektronická dražba prováděná soudním exekutorem.

Dražba bude probíhat dne 3. 6. 2024 v 11:00 hod  zde: https://www.exdrazby.cz/drazba/9595

Předmět zpeněžení:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2:
St. 66/1, o výměře 136 m2, součástí je stavba: kovářská č. p. 91, rod. rekr., stavba stojí na pozemku p. č.: st. 66/1
St. 66/2, o výměře 118 m2, součástí je stavba: Kovářská č. p. 694, rod. rekr., stavba stojí na pozemku p. č.: st. 66/2
vše zapsáno na LV 937, kat. území Kovářská, obec Kovářská, okres Chomutov.

 

Objekty rodinné rekreace se nachází v obci Kovářská, č. p. 91 a 694. Obhlídka nemovitostí byla provedena pouze zvenčí, pro ocenění se předpokládá, že jde o domy zděné, pravděpodobně nepodsklepené, s dvěma nadzemními podlažími, se sklonitou střechou bez podkroví. Objekty se nacházejí v městysi Kovářská č. p. 91 a 694. Jedná se o dvě budovy v jednom funkčním celku. Budovy jsou dlouhodobě neužívané, v podprůměrném stavebně technickém stavu. Jsou pravděpodobně nepodsklepené, s dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou. Stavba č. p. 91 sloužila pravděpodobně jako restaurace v 1. NP a 2. NP je nejspíše určeno k bydlení. Stavba č. p. 694 je podprůměrném až dezolátním stavu, dlouhodobě neužívaná. Objekty jsou připojeny pravděpodobně na veřejný vodovod, elektro a kanalizace. Obhlídkou zvenčí však nebylo možné zjistit, zda Jsou budovy provozně srostlé a zda mají každá svou přípojku pro inženýrské sítě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kopřiva - Horák v.o.s. insolvenční správce vrazelova@kopriva-horak.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!