id. spoluvlastnický podíl k bytové jednotce v k.ú. Chomutov I

Značka: KSUL 45 INS 19634/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Ústecký kraj

Nemovité věci

23.02.2023
31.03.2023

Insolvenční správce dlužníka Lucie Přibilové, ins. řízení vedeno pod č.j. KSUL 45 INS 19634/2019 nabízí k prodeji  nemovité věci zapsané na LV č. 9355 a LV č. 8743 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, kat. území Chomutov I a obec Chomutov, a to :

-id. spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na bytové jednotce č. 4805/9 v bytovém domě v Chomutově č.p. 4805 postaveném na pozemku p.č. 379, zapsané na LV č. 9355 pro k.ú. Chomutov I a obec Chomutov
-id. spoluvlastnický podíl o velikosti 817/43992 na pozemku parc.č. 379  a společných částech domu zapsané na LV č. 8743 pro k.ú. Chomutov I a obec Chomutov

Podmínky prodeje :

 • nemovité věci budou prodány zájemci s nejvýše nabízenou kupní cenou
 • minimální kupní cena je 500.000,-Kč
 • znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku
 • kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka
 • správní poplatek ve výši 2.000,-Kč za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí kupující
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

Termín podání nabídek do 31.3.2023  na adresu insolvenčního  správce  JUDr. Ivana Santariusová, ins. správce, Stodolní 3/1293, 702 00 Ostrava  nebo prostřednictvím datové schránky.

Do předmětu nabídky uvádějte : “ Nabídka na koupi nemovitostí – Přibilová“

 

Informace o zadavateli

santariusova@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!