ideální ½ chaty, k.ú. Kařízek, Rokycany

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

09.12.2020
15.02.2021

insolvenční správce Mgr. Bc. Igor Tomášek nabízí z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Anna Tichá:

spoluvlastnický podíl ideální ½ nemovitých věcí: zastavěné plochy a nádvoří č. parc. st. 86, jejíž součástí je stavba č.e. 60 se způsobem využití rod. rekr. postavená na zastavěné ploše a nádvoří č. parc. st. 86 a trvalého travního porostu č. parc. 387/3, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 343 pro katastrální území Kařízek u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Rokycany;

Prohlídky dle domluvy na igor.tomasek@itisia.cz

Podmínky prodeje: nejvýhodnější nabídka a úhrada kupní ceny předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy.V případě zájmu zasílejte nabídky na igor.tomasek@itisia.cz, a to do 15.02.2021 včetně.

 

Ins. správce si vyhrazuje odmítnout všechny nabídky


Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!