iMac, iPhone, tiskárna HP

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 60200

Kraj: Celá ČR

Movité věci

17.08.2022
16.09.2022

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, ohlášeným společníkem (dále též jen „vyhlašovatel“), jako insolvenční správce dlužníka RECEA PRAGUE s.r.o., sídlem U lužického semináře 114/46, Praha 1, 118 00, IČ: 24231193 tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci (dále jen „předmět prodeje“) uvedené v soupisu majetkové podstaty v části II. Movitý majetek:
– poř. č. 2: Počítač All in One Apple iMac 21,5″ Retina 4K 2019, č. APPMRT32CZA vč. přísl.
– poř. č. 3: Mobilní telefon Apple iPhone SE (2020) 128 GB, IMEI 356488105340233
– poř. č. 4: Mobilní telefon Apple iPhone SE 256 GB Black, kód MTOSAPIPSE300
– poř. č. 5: Multifunkční tiskárna HP Laser Jet, č. VNC5537366

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz

Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodné hledisko nejvyšší nabídnuté ceny. Nabídky je možnost podat souhrnně pro všechny výše uvedené movité věci, které jsou předmětem prodeje anebo pro jednotlivé položky. Pakliže zájemce učiní nabídku na vybrané položky, je nutné uvést u těchto jednotlivých položek nabídnutou kupní cenu zvlášť.

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 16. 9. 2022 v 15,00 hodin.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

i) osobně na adrese pobočky vyhlašovatele v Brně, Orlí 27, výlučně dne 16. 9. 2022 od 9,00 do 15,00 hodin, nebo
ii) poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu pobočky vyhlašovatele Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 30.11.2023 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 31.07.2024 Celá ČR
  Kraj Vysočina
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 31.10.2023 Pardubický kraj Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!