Informace o budoucím prodeji nedokončeného datového Centra DC Kladno

Značka: 995775

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

03.05.2024
17.05.2024

Likvidátorka společnosti Menotana a.s., v likvidaci, IČ 058 95 707, sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 tímto upozorňuje případné zájemce, že činí kroky ke zjištění zájemce o koupi majetku likvidované společnosti Menotana a.s., v likvidaci, který se nachází v nedokončeném datovém centru DC Kladno v objektu Elektrárna 2 na pozemku parc. č. 1631/87 v katastrálním území Dubí u Kladna, obec Kladno. Předmětem možného budoucího prodeje je ucelený soubor majetku včetně všech součástí a příslušenství určený k provozování datového centra (dále jen „nedokončené Datové centrum“), který se nachází v nedokončeném Datovém centru DC Kladno v objektu Elektrárna 2 na pozemku parc. č. 1631/87 v katastrálním území Dubí u Kladna, obec Kladno, který je ve vlastnictví pronajímatele Teplárny Kladno s.r.o. a ve kterém je nedokončené Datové centrum umístěno.

Podmínky další postupu prodeje a harmonogramu prodeje lze zjistit dotazem na e-mailové adrese: mmo@indigilabs.com, nebo na e-mailové adrese katerina.martinkova@akostrava.cz.

Menotana a.s., v likvidaci

zastoupena likvidátorkou

JUDr. Kateřinou Martínkovou, LL.M., MBA

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!