ING-CZECH – KANCELÁŘSKÉ VYBAVENÍ, STAVEBNÍ MATERIÁL A JINÉ – PŘÍZŘENICE, BRNO

Značka: 5314

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Staré náměstí 225/27a, Přízřenice, 619 00 Brno

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj

Movité věci

19.05.2023
12.06.2023

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: ING-CZECH s. r. o., se sídlem Lidická 718/77, Brno, PSČ 602 00, IČ: 283 03 474, nabízí k prodeji:

244 polystyren EPS 70 F BigMat tl. 180 mm, 2ks/bal (226x balení)
245 polystyren EPS 70 F tl. 20 mm, 25ks/bal (1x balení)
246 polystyren EPS 100 tl. 90 mm, 5ks/bal (5x balení)
248 cihly HELUZ AKU 25 MK, 60ks/pal (49x paleta + jedna poloviční)
249 cihly YTONG PDK (599x300x249mm), 30ks/pal (30x paleta)

 

Prohlídka výše uvedených nabízených movitých věcí bude uskutečněna v areálu dlužníka na adrese Staré náměstí 225/27a, Přízřenice, 619 00 Brno, v následujících termínech

 • dne 25.05.2023 v 15:00 hod.,
 • dne 01.06.2023 v 15:00 hod.,
 • dne 07.06.2023 v 15:00 hod.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny.

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, nejpozději do 11.06.2023 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň

 • označení položky – označení uvedeným číslem a názvem,
 • identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla).

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem na adrese kancelar@advins.cz.


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!