Insolvenční správce dlužnice Bikes Publishing, s.r.o. , nabízí k prodeji osobní vozidlo:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

12.10.2021
18.11.2021

Insolvenční správce dlužnice Bikes Publishing, s.r.o. , nabízí k prodeji osobní vozidlo:

 • Škoda FABIA, VIN: TMBHC26V123503444, Druh vozidla: Osobní automobil-kombi, Barva vozidla: STŘÍBRNÁ, Typ: ŠKODA FABIA 6Y SEAUAX01 FM5 Technická prohlídka: do 10.4.2019

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s datem doručení nejpozději do 18.11.2021.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 18.11.2021.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu
 • Insolvenční správce neodpovídá za stav  zpeněžovaného majetku, jeho provozuschopnost, vzhledem ke skutečnost, kdy  vozidlo nebylo  provozováno v posledních minimálně 3 letech.
 • Předání v místě uložení:  obec Okrouhlo, okres Praha-západ, Středočeský kraj,

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA – FABIA”


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Fráni Šrámka 128/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 12.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 28.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 15.05.2023 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 11.04.2023 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!