INSOLVENČNÍ SPRÁVCE dlužnice Ivy Knitlové NABÍZÍ – NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 191, k.ú. Lutonína, VE VÝŠI ID. 1/32. , SP. ZN. KSBR 45 INS 11744/2016

Značka: KSBR 45 INS 11744/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.03.2020
30.03.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE dlužnice Ivy Knitlové, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, K PRODEJI NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 191, k.ú. Lutonína – JEDNÁ SE O PRODEJ ID. 1/32 NA DANÝCH NEM. VĚCECH, ZAPSÁNO V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY dlužnice ZE DNE 27.3.2020. – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (WWW.JUSTICE/ISIR.CZ) A TAKÉ NA  WWW STRÁNKÁCH ČÚZK.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

–  správce uvádí, že k přímému prodeji/uzavření kupní smlouvy může dojít nejdříve poté, co insolvenční soud vydá souhlasné stanovisko s prodejem mimo dražbu;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy (s ohledem na zákonná předkupní práva bude uzavírána kupní smlouva s rozvazovací podmínkou);

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.06.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Lutonína – I. Knitlová”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!