INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNICE Jarmily Kalčíkové NABÍZÍ – NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 7048, K.Ú. Dolní Chodov, VE VÝŠI ID. 1/6. , SP. ZN. IŘ: KSCB 41 INS 22272 / 2016

Značka: KSCB 41 INS 22272 / 2016

Cena: min. 35 833,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

14.09.2020
31.10.2020

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNICE Jarmily Kalčíkové, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, K PRODEJI NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 7048, K.Ú. Dolní Chodov– JEDNÁ SE O PRODEJ ID. 1/6 NA DANÝCH NEM. VĚCECH – byt, ZAPSÁNO V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNICE – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (WWW.JUSTICE/ISIR.CZ) A TAKÉ NA  webových stránkách ČÚZK.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.10.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Dolní Chodov – J. Kalčíková”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!