INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNICE Jarmily Kalčíkové NABÍZÍ – NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 7048, K.Ú. Dolní Chodov, VE VÝŠI ID. 1/6. , SP. ZN. IŘ: KSCB 41 INS 22272 / 2016

radek.skarabela@indra-sebesta.cz

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNICE Jarmily Kalčíkové NABÍZÍ – NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 7048, K.Ú. Dolní Chodov, VE VÝŠI ID. 1/6. , SP. ZN. IŘ: KSCB 41 INS 22272 / 2016

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNICE Jarmily Kalčíkové, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, K PRODEJI NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 7048, K.Ú. Dolní Chodov– JEDNÁ SE O PRODEJ ID. 1/6 NA DANÝCH NEM. VĚCECH – byt, ZAPSÁNO V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNICE – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (WWW.JUSTICE/ISIR.CZ) A TAKÉ NA  webových stránkách ČÚZK.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.10.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Dolní Chodov – J. Kalčíková”.

Značka:

KSCB 41 INS 22272 / 2016

Cena:

min. 35 833,- Kč

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

14.09.2020
31.10.2020


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Související inzeráty