Insolvenční správce dlužnice nabízí k prodeji movitého majetek: ofsetový tiskařský stoj (2x) + hydraulická řezačka papíru

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

25.08.2021
10.09.2021

Insolvenční správce dlužnice nabízí k prodeji movitého majetek:

 • ofsetový tiskařský stroj – značky DOMINANT 516 A, rok výroby 2000
 • ofsetový tiskařský stroj – značky DOMINANT 516, Adast Blansko,
  rok výroby 1998;
 • hydraulická řezačka papíru značky Postřelmov,

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Majetek je uskladněn v Českých Budějovicích, kde bude k předán kupujícímu
 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu  s datem doručení nejpozději  do 09.09.2021.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 10.09.2021.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA STROJE”

Upozornění:  insolvenční správce zájemce informuje, že  movitý majetek  byl demontován a insolvenční správce není  schopen garantovat  funkčnost zařízení, ani  zdali byla demontáž  provedena odborně.


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 26.04.2024 Celá ČR 1525000 Kč Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!