Insolvenční správce dlužnice, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl pozemku v k. ú. Dolní Heršpice – ostatní plocha:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.01.2023
28.02.2023

Insolvenční správce dlužnice, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl pozemku – ostatní plocha:

 • ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/110 na pozemku parc. č. 280/3 o výměře 790m² – ostatní plocha, k. ú. Dolní Heršpice, obec Brno, zapsané na LV č. 572 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město

  Podmínky prodeje: Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s datem doručení nejpozději do 28.02.2023.

 • Lhůta pro podání nabídek končí 28.02.2023. Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové

 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

 • Insolvenční správce neodpovídá za stav  zpeněžovaného majetku

    Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA – POZEMEK DOLNÍ HERŠPICE”


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Fráni Šrámka 128/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  294052 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  25500 Kč Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 31.08.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  6900000 Kč Dohodou
  07.06.2023 29.06.2023 Celá ČR 1532000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!