Insolvenční správce dlužnice Zdeňky Švédové. , nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl pozemku – ostatní plocha:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Dolní Heršpice, Brno-jih, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.03.2022
14.06.2022

Insolvenční správce dlužnice Zdeňky Švédové. , nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl pozemku – ostatní plocha:

 • ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/110 na pozemku parc. č. 280/3 o výměře 790m² – ostatní plocha, k. ú. Dolní Heršpice, obec Brno, zapsané na LV č. 572 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město

 

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s datem doručení nejpozději do 14.06.2022.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 14.06.2022.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu
 • Insolvenční správce neodpovídá za stav  zpeněžovaného majetku

 

 

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA – POZEMEK”


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!