INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA Eduarda Bezděka NABÍZÍ – NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 674, k.ú. Letovice, ve výši id. 1/2. , SP. ZN. KSPA 60 INS 5766/2016

Značka: KSPA 60 INS 5766/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.03.2020
30.03.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA Eduarda Bezděka, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, K PRODEJI NEMOVITOSTI ZAPSANÉ NA LV Č. 674, k.ú. Letovice – jedná se o prodej id. 1/2 na daných nem. věcech, ZAPSÁNO V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ZE DNE 25.5.2016. – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (www.justice/isir.cz) A TAKÉ NA  WWW STRÁNKÁCH ČÚZK.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy (s ohledem na zákonná předkupní práva bude uzavírána kupní smlouva s rozvazovací podmínkou);

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující;
– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.06.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi půdy Letovice – E. Bezděk”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!