INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA Ing. ZDEŇKA ŠTEFANA NABÍZÍ: 60% NA SPOLEČNOSTI ŠTEFANOVO PEKAŘSTVÍ TRADE s.r.o., IČO: 27170756, SP. ZN. KSPA 53 INS 9835/2020

Značka: KSPA 53 INS 9835/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

18.12.2020
28.02.2021

NDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA Ing. ZDEŇKA ŠTEFANA, NABÍZÍ V RÁMCI PŘEDMĚTNÉHO INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ K PRODEJI 60% NA SPOLEČNOSTI ŠTEFANOVO PEKAŘSTVÍ TRADE s.r.o., IČO: 27170756, KTERÝ JE ZAPSÁN V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU.

(SPRÁVCE BUDE MOCI ZPENĚŽIT TENTO MAJETEK  AŽ PO TÉ, CO BUDE PŘÍPADNĚ VYDÁNO SOUHLASNÉ STANOVISKO S PŘÍMÝM PRODEJEM ZE STRANY INSOLVENČNÍHO SOUDU.)

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující;
– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: michaela.zourkova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 28.2.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Zdeňka Štefana”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!