Insolvenční správce dlužníka Jana Štokmanová, narozená dne 28.10.1969, č.j. KSBR 30 INS 18279/2019 nabízí k prodeji jako celek spoluvlastnické podíly 1/3 orné půdy

Značka: KSBR 30 INS 18279/2019

Cena: ne Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj

Nemovité věci

23.08.2023
30.09.2023

Insolvenční správce dlužníka Jana Štokmanová, narozená dne 28.10.1969, č.j. KSBR 30 INS 18279/2019 nabízí k prodeji jako celek spoluvlastnický podíl 1/3 orné půdy, parc. č. 1771/103,  obec Buchlovice, kat. území Buchlovice, výměra 2054 m2, LV 1575 a spoluvlastnický podíl 1/3 orné půdy, parc. č. 260/8, obec Břestek, kat. území Břestek, výměra 51 m2, LV 1432 vše vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Přímý prodej se uskuteční v souladu s Usnesením insolvennčího soudu ze dne 10.8.2023, č.j. KSBR 30 INS 18279/2019-B-27 za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní ceny bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu ivan.navrata@seznam.cz nejpozději do 30.9.2023 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň:

 • uvedení (kupní) ceny,
 • identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla).

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č, 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění , ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem na adrese ivan.navrata@seznam.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ivan Návrata ivan.navrata@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!