Insolvenční správce dlužníka Karla Šlapáka nabízí: 100% podíl ve společnosti TechDent s.r.o., IČO: 059 04 765, sp. zn. KSCB 46 INS 3185/2019

Značka: KSCB 46 INS 3185/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

22.06.2020
31.12.2020

Indra-Šebesta v.o.s., insolvenční správce dlužníka Karla Šlapáka, nabízí v rámci předmětného insolvenčního řízení k prodeji 100% podíl ve společnosti TechDent s.r.o., IČO: 059 04 765 , který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka – více informací naleznete v příloze a také v obchodním rejstříku.

(Správce bude moci zpeněžit tento majetek  až po té, co bude případně vydáno souhlasné stanovisko s přímým prodejem ze strany věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.)

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující;
– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.12.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Karel  Šlapák“.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!