INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKa Ladislava Bistuly NABÍZÍ – spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/24, zapsaný na LV č. 391, k. ú. Holany, sp. zn. KSLB 86 INS 27493/2016

Značka: KSLB 86 INS 27493/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

15.02.2021
30.04.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKa Ladislava Bistuly, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/24, zapsaný na LV č. 391, k. ú. Holany, ZAPSaného do SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKa– VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY (WWW.JUSTICE/ISIR.CZ) A TAKÉ NA  WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČÚZK.

 

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.4.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – L. Bistula”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!