INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA MIROSLAVA HLAVIČKY NABÍZÍ K PRODEJI– SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. LOUČKA I.

Značka: KSBR 31 INS 6047/2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

18.12.2020
28.02.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA MIROSLAVA HLAVIČKY, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. LOUČKA I.

Jedná se o tyto podíly na nemovitostech:

 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 14, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 1746 – trvalý travní porost
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/36 na nemovitostech zapsaných na LV č. 35, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 1260 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1264 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1265 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1266 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1267 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1272 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1273 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1275 – trvalý travní porost
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na nemovitostech zapsaných na LV č. 36, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 72 – zahradaPozemek p.č. 2915/24 – ostatní plocha (silnice)
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/72 na nemovitostech zapsaných na LV č. 83, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 565 – orná půda
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 112, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 2853/2 – lesní pozemekPozemek p.č. 2858 – lesní pozemek
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 167, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 127/4 – orná půdaPozemek p.č. 130/2 – orná půdaPozemek p.č. 131/3 – orná půda
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 172, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 3038 – ostatní plocha (jiná plocha)
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 213, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 1042/2 – lesní pozemekPozemek p.č. 1043 – lesní pozemekPozemek p.č. 2915/82 – lesní pozemek
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/72 na nemovitostech zapsaných na LV č. 215, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 1278 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1279/1 – trvalý travní porostPozemek p.č. 1279/2 – trvalý travní porost
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 225, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 2381 – lesní pozemek
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 238, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/96 na nemovitostech zapsaných na LV č. 252, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 1218 – lesní pozemek
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/504 na nemovitostech zapsaných na LV č. 386, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek st.p.č. 314/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, zem. stav. LV 360
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/504 na nemovitostech zapsaných na LV č. 389, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek st.p.č. 256/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, výroba, LV 360Pozemek p.č. 692/10 – orná půdaPozemek p.č. 781/51 – ostatní plocha (manipulační plocha)Pozemek p.č. 781/52 – ostatní plocha (manipulační plocha)Pozemek p.č. 781/53 – ostatní plocha (manipulační plocha)Pozemek p.č. 781/104 – ostatní plocha (manipulační plocha)Pozemek p.č. 781/116 – ostatní plocha (manipulační plocha)Pozemek p.č. 781/117 – ostatní plocha (manipulační plocha)Pozemek p.č. 2920/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
 • Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/288 na nemovitostech zapsaných na LV č. 476, k.ú. Loučka I; Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky; Loučka I; Pozemek p.č. 1042/1 – orná půda

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: michaela.zourkova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 28.2.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Loučka – Miroslav Hlavička”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!