INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA PETRA BERKY NABÍZÍ K PRODEJI– SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ

Značka: KSPL 56 INS 21581/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.12.2020
15.01.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA PETRA BERKY, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ.

Jedná se o tyto podíly na nemovitostech:

 • Spoluvlastnický podíl na bytové jednotce ve výši id. 1/2 zapsané na LV č. 3900, k.ú. Ostrov nad Ohří; Katastrální úřad pro Karlovarský kraj. Bytová jednotka č. 1166/30 nacházející se v budově Ostrov č.p. 1165, 1166, 1167 byt. dům zapsané na LV č. 3900 stojící na pozemcích p.č. 1107/2 zapsané na LV č. 2559. Podíl ve výši 131/13003 na společných částech domu Ostrov. č.p. 1165, 1166, 1167 zapsaných na LV č. 2559 – zastavěná plocha a nádvoří.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: michaela.zourkova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 15.1.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Ostrov nad Ohří – Petr Berka”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!