INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA PETRA HANČE NABÍZÍ K PRODEJI– SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. SLAVHONICE

Značka: KSHK 42 INS 9770/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

14.12.2020
15.03.2021

INDRA-ŠEBESTA V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA PETRA HANČE, NABÍZÍ, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ, SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY NA NEMOVITOSTECH, K.Ú. SLAVHOSTICE.

Jedná se o tyto podíly na nemovitostech:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 4/21 na nemovitostech zapsaných na LV č. 125, k. ú. Slavhostice; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín; Slavhostice; Pozemek p. č. 1024 – orná půda,
 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 176, k. ú. Slavhostice; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín; Slavhostice; Pozemek p. č. 1025 – orná půda,
 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 179, k. ú. Slavhostice; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín; Slavhostice; Pozemek p. č. 1030 – trvalý travní porost.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: michaela.zourkova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 15.2.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Slavhostice – Petr Hanč”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!