INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA PETRA JEZDINSKÉHO NABÍZÍ K PRODEJI 50 % OBCHODNÍ PODÍL SPOLEČNOSTI ELICOMP s.r.o., IČO 45535639, se sídlem Vážní 1155, 50 03 Hradec Králové – Slezské Předměst

Značka: KSHK 42 INS 11465/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

01.03.2021
30.06.2021

(SPRÁVCE BUDE MOCI ZPENĚŽIT TENTO MAJETEK  AŽ PO TÉ, CO BUDE PŘÍPADNĚ VYDÁNO SOUHLASNÉ STANOVISKO S PŘÍMÝM PRODEJEM ZE STRANY VĚŘITELSKÉHO VÝBORU A INSOLVENČNÍHO SOUDU.)

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději před podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující;
– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: michaela.zourkova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.6.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Petra Jezdinského”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!